Over helderoverstaar.nl

Helderoverstaar.nl is een onafhankelijk platform over staar en de mogelijkheden om staar te behandelen. Helderoverstaar.nl geeft geen medisch advies. Ga altijd naar een (oog)arts toe wanneer je klachten hebt of medische vragen over jouw gezondheid.